Follow ulobit to join the conversation.

When you follow ulobit, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

ulobit

GA, Spain

Ariel Ninas: sanfona electroacústica, Xoan-Xil: electrónica, Horacio González: vídeo

Ulobit é un trío audiovisual galego que mestura tecnoloxías antigas (sanfona) coas modernas (computadores, electrónica, vídeo, filtros de son) e de software libre (Pure Data) baseado en procesos experimentais sobre improvisación, error visual, música incidental, drone e ritmos minimalistas.

Recent Supporters

  1. Javi
  2. myanllo